. .

Johannes 5 : 24-25
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

Psalm 81 : 12
Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; en Israel heeft Mijner niet gewild.


Pagina: 3 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende


Evangelie prediking!
Nicodémus, met al zijn kennis van de geschriften en de overleveringen, hij snapt niet hoe dat kan! Hij ziet de beloofde Koning der Joden, de Messias, nog steeds als een koning naar aardse maatstaven. Hij heeft van de symboliek van de offerdienst en van de doop tot dan toe nog niets begrepen. En dan gaat Jezus hem uitleggen dat Hijzelf, net als de ‘koperen slang’, verhoogd (gekruisigd) moet worden om zondaren te verzoenen met Zijn Vader! Die zondaren moeten dan met Hem in zijn dood begraven worden en zullen dan ook met Hem mogen opstaan in een nieuw leven.

En dan zegt Jezus NIET:

En dat ga ik nou uitsluitend doen voor de uitverkorenen!
Dat staat nergens!

Nee, integendeel!

Jezus zegt in Johannes 3 : 16
  • Want alzo lief heeft God de WERELD gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwig leven hebbe.

In Johannes 1 : 29 staat:

  • Zie het Lam Gods, dat de zonden der WERELD wegneemt!

En in 1 Johannes 2 : 2 staat:

  • En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

In deze teksten wordt het woordje ‘wereld’ gebruikt! In alle vertalingen, van Statenvertaling tot en met de laatste Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), staat: ‘wereld’! Ook in de Engelse en Duitse vertalingen die ik erop nageslagen heb is ‘world’ respectievelijk ‘Welt’ gebruikt. In het Grieks is het woordje ‘kosmos’ gebruikt. De door Jezus aangebrachte genade is voor de gehele wereld.

Genade, groot genoeg voor alle mensen.
Zo groot was en is Gods Liefde.
Iedereen kan zalig worden.
Er is van Gods kant geen beperking!
Zo oneindig groot is God!
God is LIEFDE!

Geloof!
Wordt dan iedereen zalig?
Helaas niet!
Waar ligt dan de beperking?
De beperking ligt niet bij God!
De beperking ligt bij onszelf.

God heeft van Zijn kant alles gegeven en alles gedaan wat Hij kon doen. Van Gods kant is er genade in overvloed voor elk mens.
Hij deed dat omdat Hij ons alzo lief heeft gehad.
Maar uit liefde kan alleen nieuw leven ontstaan als die liefde van 2 kanten komt.
God wil dat wij, van onze kant, Hem liefhebben in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.
Hij vraagt ons de keus te maken om Jezus te omhelzen en te erkennen als onze Messias, onze Verlosser en Redder!
Hij vraagt ons om ‘Ja’ en ‘Amen’ te zeggen op Jezus onvoorstelbare liefde jegens ons en om ons gehele hart aan Hem te geven!
Hij is het zo waard!
Hij heeft zo onvoorstelbaar veel voor ons gedaan.
God zegt ons in Zijn Woord:

Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden!


  • Geloven is geen bewijzen!
  • Geloven is geen discussie!
  • Geloven is kiezen!
  • Geloven is een besluit in de wil!
  • Geloven is een WERKWOORD!


Pagina: 3 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende

www.bekering.nl