. .


Johannes 7 : 38-39
38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.
39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

Mattheüs 21: 43
Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.


Pagina: 7 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | > Volgende


Want alzo lief heeft God de wereld gehad!

Ik moet helaas constateren dat in sommige kringen, en dan juist vooral daar waar de Bijbel over het algemeen heel letterlijk genomen wordt, dat nou juist dáár deze tekst, waarin de rijkdom van Gods Liefde optimaal wordt geëtaleerd, anders wordt uitgelegd dan wat Jezus hier letterlijk zegt!

En als daarover wordt doorgevraagd, dan wordt er verwezen naar boeken en/of geschriften van theologen, die vaak niet meer leven, maar die daarover iets gezegd of geschreven hebben! En dat dan vaak ook weer in een reactie op wat andere theologen daarover al eerder gezegd hadden. Dan leest men ook uitsluitend boeken van schrijvers uit eigen kring, alsof alleen die de waarheid bevatten! En dan bemerk je dat die (menselijke) uitspraken en (voor)ingenomen standpunten belangrijker geworden zijn dan Het Woord van God zelf!

Dan gaan door mensen geschreven regels, net als in de tijd van Nicodémus, meer betekenen dan de ruimte en de volheid van de genade die in de woorden van Jezus zelf doorklinken!

Menselijke inzichten gaan dan een eigen leven lijden, ver bij het Woord van God vandaan! En het gevolg is dat de stroom van levend water wordt ingeperkt!

Als wij in Jezus geloven dan moeten wij op Zijn Woord bouwen. Dan worden wij wederom geboren door het Water en de Geest. Dan neemt zelfs die Heilige Geest zijn intrek in ons leven.

Als wij in Jezus en in Zijn Woord geloven, dan zullen stromen van levend water uit onze buik vloeien. Dan zullen we rijke vrucht dragen. Dan zal er, ook door ons heen, nieuw leven geboren worden. Maar dat betekent ook dat, als we Zijn Woorden gaan verdraaien, of door allerlei menselijke redeneringen gaan ontkrachten, we de stroom van levend water gaan belemmeren.

Als in de prediking het welmenend aanbod van genade voor elke zondaar wordt ingeperkt, dan droogt de stroom van levend water op!
En waar de stroom van levend water opdroogt, daar raakt de brandstof van de Heilige Geest op!
Daar wordt de Heilige Geest uitgeblust!

Daar houdt de vrucht op.
Daar kan geen nieuw leven meer geboren worden.
Jezus zegt daarover:

Daarom zeg ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.

Ik wil voorgangers en ambtsdragers vanuit de liefde van mijn hart vragen: Toets uzelf toch aan het Woord van God!
Laat dogma’s en leerregels eens even op zijn plaats en buig u voor Jezus!
Ga naast Nicodémus aan de voeten van Jezus zitten!
Luister naar Jezus! Nicodémus heeft later laten zien dat alles wat hij geleerd had uit al de geschriften en commentaren, niet opwoog tegen het woord van de Messias!
Hij heeft ingezien dat de inhoud van al die geschriften en vooral de op (eigen)wijsheid gebaseerde regels hem het zicht op de Messias hadden ontnomen!
Hij zag door de wet de Genade niet meer.

Welnu, richt je oog en oor en vooral ook je hart op die liefdevolle Jezus, die gekomen is om de wereld de zaligheid aan te bieden, door in Hem te geloven!


Pagina: 7 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > Volgende

www.bekering.nl