. .

Mattheüs 23 : 13
Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

Pagina: 8 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


Waarom een gesprek in de nacht?
Jezus leefde naar de ‘geest van liefde' van de wet. Jezus leefde in dienst van Zijn Vader en in dienst van zijn naasten. Hij stond niet op een voetstuk, maar stond midden tussen de mensen.

Zijn woorden waren, en zijn nog steeds gericht aan hoeren en tollenaren. Aan verslaafden, moordenaars, dieven, leugenaars, nette mensen, ja aan alle zondaren!

Jezus zocht hun gezelschap!
Reden genoeg voor een Farizeeër om niet met Jezus gezien te willen worden.
En hoe kon een schriftgeleerde zich nou afgeven met een ongeletterde zoon van een timmerman, die ook nog eens afkomstig was uit het verachtelijke Nazareth in Galilea?
En tenslotte: hoe kon hij, lid van het Sanhédrin, omgaan met iemand die grote onrust had verwekt in de tempel met zijn actie om de kooplieden en wisselaars daaruit te verdrijven?

En toch: Nicodémus gaat naar Jezus, al is het in de nacht!
En wat krijgt hij dan te horen?

Jezus laat aan Nicodémus en, door dit gesprek, ook aan ons zien:
  • De kerk hier op aarde is geen camping voor heiligen!

  • De kerk is een kliniek voor zondaren!

Nicodémus luistert naar de woorden van Jezus en hij overlegde ze in zijn hart. En later zien we hem terug bij het graf van Jezus.
Hij laat zien dat hij de woorden van Jezus begrepen heeft!

De door Nicodémus zelf opgeworpen dijk van zijn geïsoleerde eiland is doorgebroken door de kracht van het geloof. De wind van Gods Geest en het levende water hebben zijn eiland, zijn zelf gekozen isolement, overspoeld!

Nicodémus heeft niets overgehouden van wat hij zelf had opgebouwd.
Ook zijn voetstuk is weggespoeld. En toch, hij hield nog iets over! Hij kwam niet om! Hij werd gered! Waardoor?

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!

en ook

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal (en mag) geen duimbreed wijken!

Van de Farizeeën lezen we later in Handelingen dat ze de kerk van Jezus vervolgden. Zij hebben de woorden die Jezus in
Matth. 23 : 13 over hen zei niet ter harte genomen! Ze zijn op hun voetstuk blijven staan en hebben hun, in eigen ogen rechtzinnige, godsdienst voortgezet!
Voorgangers en ambtsdragers: Onderzoek u zelf, ja onderzoek u zelf zeer nauw en toets u aan de enige en waarachtige toetsteen:

  • Sola Scriptura!
  • Niets anders dan uitsluitend het Woord van God!
  • Het Woord van Jezus, die het Vleesgeworden Woord is!


Pagina: 8 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

www.bekering.nl