. .

Jesaja 55 : 1
O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Handelingen 18 : 4
En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.Johannes 17 : 17
Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.


Pagina: 5 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > VolgendeHoe verkrijg je het recht om je Christen te noemen?
De tekst uit Efeze 2 : 8 geeft ook hierop het antwoord: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave! Het laatste gedeelte van deze tekst wordt helaas nogal verschillend uit gelegd en daarom wil ik daar toch een keer aandacht voor vragen en dan vooral gezien in de context van het gehele Evangelie!

Gods gave!
De woorden: ´
het is Gods gave´ slaan terug op de Genade.
De Genade van God is Gods gave!

Wordt het Geloof dan niet door God geschonken?
Wij hebben van God een heleboel gaven gekregen. In die zin is de ‘gave van geloof’ te vergelijken met b.v. ‘lezen’ en ‘schrijven’. Dat is de ‘algemene gave van geloof’ die God de mens heeft gegeven en ook na de val heeft gelaten. Als wij geboren worden kunnen wij noch lezen, noch schrijven, noch geloven. Maar die gaven zitten wel in ons vermogen. En op een bepaalde leeftijd gaan we ze ontwikkelen. We gaan boeken lezen. We gaan brieven, stukjes of zelfs boeken schrijven! We maken daarin ook keuzes! Gaan we een goed boek of een minder goed boek lezen? Gaan we iets moois schrijven of gaan we iets schrijven wat ondermaats is? We gaan ook een heleboel dingen geloven! Als je een afspraak maakt bij een arts dan ga je er blindelings vanuit (geloof) dat je op het afgesproken tijdstip terecht kunt! En ook in het GELOVEN maken we zelf keuzes. En in (of uit) principe willen we alleen de waarheid geloven en willen we niet voorgelogen worden! Nee toch? En de logische vraag is dan ook:

Wat is de waarheid?
Uit mijn schooltijd (wiskunde) ken ik nog het begrip: ‘Axioma’!
Daar staan in de 'Van Dale' twee uitleggingen voor:
  • Niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde stelling
  • Een onbetwistbare waarheid.

In die tijd stond ik ook voor een keus: Geloof ik de axioma’s in de wiskunde?
Als ik daarin niet had geloofd, dan was ik in ‘mijn eigen waan’ gebleven! Niemand kon, of sterker nog, kan me bewijzen dat de axioma’s waarheid zijn!
Aan de andere kant zijn er zo enorm veel dingen, op grond van (geloof in) de axioma’s, aanvaardbaar, ja zelfs zeer aannemelijk. Als ik op alles let wat er in het leven afspeelt aan wiskundige berekeningen in techniek, economie en geologie en die in de praktijk blijken te kloppen, dan kan ik niet om die axioma’s heen. Geloven in die axioma’s maakte het ook voor mij (en mijn eigen IK) gemakkelijker. Ik kreeg daardoor in ieder geval niet de gehele wereld tegen me!

Zo was en is het ook met De Bijbel, maar dan net andersom!
Er staan heel wat zaken in de Bijbel die voor de mensheid aanvaardbaar en zelfs wetenschappelijk onweerlegbaar zijn. En toch, omdat door de erkenning van God en van Zijn majesteit het eigen IK van de mens wordt aangetast, wordt er (meestal) NEE gezegd tegen het axioma van de WAARHEID.
Het eigen IK, wat we al zochten toen Adam en Eva er voor kozen om als God te worden, dat wil de mens van nature niet verloochenen en niet kwijt.
Zelfs ondanks het feit dat er zoveel in de Bijbel staat dat, ook wetenschappelijk, als WAARHEID is aangetoond!
Het is dan ook gemakkelijker om met de stroom van de wereld mee te dobberen!
Om het ‘axioma van Gods Woord’ te laten voor wat het is!


Pagina: 5 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| > Volgende

www.bekering.nl