. .


Johannes 11:26
En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?


Johannes 12:44
En Jezus riep, en zeide: Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in Dengene, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 12:46
Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.
Romeinen 3 : 11
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

Hebreeën 11 : 1-4
1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
2 Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen.
3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

Pagina: 7 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| > VolgendeWat GELOVEN WE?
  • Gods Woord is De Waarheid!

We GELOVEN, met alles wat in ons is, in de Bijbel en dus in het offer van Christus!

of

We blijven wie we zijn en wijzen Het Woord en dus
Jezus Christus af!

Er is geen tussenliggende mogelijkheid:

Gods Woord is de Waarheid!

Er is geen maar….!!!

  • Je bent Christen of je bent een niet-christen!
  • Je bent een Kind van God of je bent God-loos!

Ieder mens moet de keus maken!
En o
ver het vermogen van de mens om een keus te maken zegt de Bijbel:

Romeinen 3:11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

Volgens de Bijbel is er geen enkel mens die op eigen kracht in de Bijbel zal gaan geloven! Als jij er bewust voor kiest om van harte in Gods Woord te gaan geloven, dan is dat door de kracht en de leiding van de Heilige Geest die in jou werkt!

HET GELOOF IS EEN GAVE VAN GOD!
Als je van harte de keus maakt om in de Bijbel te gaan geloven, dan ga je geloven in Jezus. En als je in Jezus gelooft dan geloof je in de Boodschap van Verlossing, zoals die in Johannes 3 : 16-18 een korte, maar ook alles omvattende, samenvatting kent. En als je echt daarin gelooft dan ga je op de knieën en kan en wil je niet meer om Jezus heen! Daarover zegt dan de Bijbel: Uw geloof is een gave van de Heilige Geest, die in uw werkt!
Hier heb je de specifieke toepassing van GELOOF door de Heilige Geest in een Christen: Het is een gave van God!
En door het geloof in het Lam wordt de zondaar gerechtvaardigd voor God!


Pagina: 7 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| > Volgende

www.bekering.nl