. .
Johannes 15 : 4-8
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.
6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

Pag.11 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Meer en overvloedig vruchtdragen!

Om méér vrucht te dragen werd de nieuwe rank omhoog getild en liefdevol verzorgd.
Maar er is nog een handeling die de landman toepast, zodat de ranken meer vrucht zullen dragen.
Bij het groeien van de rank is het nodig dat er gesnoeid wordt! En ook dat kan een pijnlijk proces zijn in het leven van een Christen. De rank groeit en groeit, maar er is te veel blad! Er is te veel van de rank zelf, om veel vrucht te kunnen dragen! Het is nodig dat er gesnoeid wordt, zodat er grotere en meer druiven aan de rank komen.

Geloof wordt beproefd. Ik denk in dit verband maar weer terug
aan Abraham, die Izak moest offeren. Hoe diep kan het snoeimes soms wel niet gaan in het leven van Gelovigen. Ook in het leven van David zien we veel beproevingen terug.
De Bijbel toont ons, door het oude en nieuwe testament heen, de wegen die God met Zijn Kinderen gaat.
Hij geeft ons die ter bemoediging maar ook ter vermaning. Verwacht het toch van Mij roept Hij ons toe!
En je zal dan, als je in mij blijft, meer en meer, ja zelfs overvloedig vruchtdragen!
En daarin wordt dan God op het hoogst verheerlijkt.

Hoe meer wij worden afgebroken, hoe meer wij Christus gelijkvormig zullen worden!
En hoe meer wij Christus gelijkvormig worden, hoe meer wij de Wil des Vaders zullen volvoeren!
En daarin wordt de Vader verheerlijkt!

Wil je veel vruchtdragen?
Is dat echt het verlangen van je hart?

God wil niets liever dan je daarin rijkelijk zegenen!

En als je nog niet in Jezus bent?
Als je nog geen rank bent die in de wijnstok is?
Als je nog geen keus hebt maakt om Jezus te aanvaarden als Verlosser en Redder van je onsterfelijke ziel?

Dan moet ik je helaas nog eenmaal wijzen op Johannes 3 : 18b

maar die niet gelooft (hij of zij, die dus niet bereid is om die keuze te maken), is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.


Kiest dan heden wie gij dienen zult!


Z
o gij zijn stem dan heden hoort?
Gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord!
Verhardt u niet, maar laat u leiden!


Pag.11 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

www.bekering.nl