. .

1 Corinthiërs 13 : 4-10
4
De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.
9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;
10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.
Mattheüs 18 : 14
Alzo is de wil niet, uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.


Pag.3 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Ikzelf heb jarenlang geloofd in en vooral ook vastgehouden aan de traditie waarin ik ben opgevoed. ‘Geloofde’ ik in wat ‘mijn kerk’ leerde!
Maar wat God door Zijn Woord heel persoonlijk tegen mij zei, dat hoorde en verstond ik niet!
En toen ik door de leiding van Gods Geest mijzelf echt ging verdiepen in Zijn Woord en daaruit mocht leren wat Hij, ook voor mij persoonlijk, tot stand had gebracht, pas toen gaf ik mij over aan Hem!
Toen gingen mijn ogen open voor de WAARHEID!
Toen kwam ik er pas achter dat ik, ondanks mijn opvoeding, nog alles moest leren!

Ds. Arie van de Veer beeldde het onlangs zo mooi uit. Hij had een putje gegraven in het strand. Dat stelde zijn leven voor. En met een emmertje haalde hij water uit de Noordzee. En de zee, met alle oceanen ter wereld samen, beeldde de enorme Grootheid van God en van Gods Liefde uit. Na 2 emmertjes was het ‘putje’ gevuld. Meer ging er niet in. Maar de zee was er niet minder door geworden. Zo is het ook met een Kind van God. We moeten ‘vol’ worden van de kennis en liefde van God. En tegelijkertijd moeten we met Paulus ons blijven realiseren, dat we maar ten dele kennen. Ja ons past zéér grote bescheidenheid. Je kan je immers voorstellen dat aan de kust van Brazilië ook iemand staat, die zijn ‘putje’ vult met water uit de oceaan. Dat water daar heeft een andere helderheid, een ander zoutgehalte en ook een andere kleur dan het water aan onze kust! Het is allemaal water! Dat weten we allemaal zeker! Maar we moeten ook leren accepteren dat water in de Noordzee anders is dan het water elders! Wat we allemaal wel weten is dat de Bijbel Gods Woord is, de enige Waarheid. Maar wie durft te zeggen dat hij of zij die Waarheid ten volle doorgronden kan? Het Woord was bij God en is God! En Gods grootheid is voor ons niet te bevatten! En wat ook nogal vaak gebeurt: We staan maar zo vaak te staren in dat putje van ons eigen leven! En dan zien we die grote oceaan van Gods Liefde niet meer! Dan zijn we de (korte) weg naar de zee kwijt!

  • Is alleen uw interpretatie van Gods Woord de juiste?
  • Pas toch op dat u niet onnodig pasgeborenen en andere kinderen van God kwetst!

Wat een grote verantwoordelijkheid hebben mensen die pasgeborenen verzorgen! Liefdevol wordt alles gedaan! Naar beste vermogen! Maar er is denk ik geen enkele ouder die achteraf zal zeggen: Ik heb het in de opvoeding van mijn kind(eren) helemaal goed gedaan! Maar God, die liefde is, vraagt ons:

  • Omring mijn Kinderen met alle liefde die in u is!
  • Wees toch niet afwijzend!
  • Laat ze tot Mij komen!
  • En, het belangrijkste: Bent uzelf Kind van God?

Gelukkig, altijd weer zorgt God voor Zijn pasgeboren Kinderen. Altijd weer wordt er door God iemand op de weg gezet van die pasgeborenen, om ze te helpen bij het opwassen in de kennis en genade van onze Heere Jezus Christus!
Ondanks de strijd, toch de Overwinning!
Wat een liefdevolle Vader!
Halleluja!

We beginnen als een baby.
Zelfs als we pas op hoge leeftijd wederom geboren worden, dan beginnen we als zuigeling!
Dan gaat er een groeiproces opgang komen.
Er is een spreekwoord: ‘Een mens is nooit te oud om te leren!’. Zo is het ook in het groeiproces van een wedergeboren Christen! Dat groeiproces eindigt hier beneden nooit! Dat zit ook vol met strijd. Maar straks hierboven, daar worden alle tranen afgewist! Wat een belofte voor Gods Kinderen!
Maranatha!Pag.3
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl