. .
Efeziërs 6 : 12
Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
Hebreën 11 : 17-19
17 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd,
18 (Tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken;
19 Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.


Pag.4 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Met wie hebben wij te strijden?
Wij hebben te strijden met de krachten en machten van satan. Want hoewel Christus satan heeft overwonnen, toch is diens rol nog niet uitgespeeld.
Dat wordt wel eens vergeleken met de
2e wereldoorlog. Na de geslaagde invasie in Normandië was het voor iedereen duidelijk: Hitlers rijk loopt ten einde! En toch, er kwam nog een Ardennen offensief, wat heel veel levens heeft gekost.
Als mensen voor Jezus kiezen, dan zal satan niet nalaten om juist hen aan te vallen. En net zoals de Heilige Geest op de mens inspeelt om ze te brengen tot de keus voor Jezus, zo probeert satan ons leven te beïnvloeden om ons van Jezus los te maken! En hij probeert dat door:

  • In te spelen op de omstandigheden van de mens
  • Beïnvloeding door de omgeving van de mens
  • Verdraaiing van Gods Woord
  • Het rationele denken van de mens
  • De wens van elk mens om alles onder controle te hebben
  • In te spelen op de gevoelens van de mens

Conclusie: We hebben te strijden tegen satan en ons EIGEN IK!

Inspelen op de omstandigheden!
Door tegenslag voor te houden aan de Gelovige, als zou God hem hebben vergeten en verlaten!
Je bent aan jezelf overgeleverd!
Er is geen toekomst meer!
Maar ook door welvaart als afleiding te gebruiken om zo de mens onafhankelijk te maken van God!

Beïnvloeding door de omgeving!
Dan probeert satan om, door familie, vrienden of andere mensen in zijn of haar omgeving heen, (ver)oordelend over het Geloof van de Gelovige te spreken!

Verdraaiing van Gods Woord!
Satan gelooft in God!
Maar omdat hij weet dat er voor hem geen genade mogelijk is, misgunt hij de Gelovigen de genade die voor hen is weggelegd. Daarom zal hij, die Gods Woord heel goed kent, datzelfde Woord misbruiken door het leugenachtig en uit Zijn verband verdraaid voor te stellen. Ja zelfs met de meest vroom klinkende gezegdes! Bijvoorbeeld: Een mens kan zichzelf niet bekeren! Terwijl het Gods eis is: Bekeert u, bekeert u!

Het rationele denken van de mens!
Satan gebruikt ook het denkvermogen van de mens om de Waarheid van God verdacht te maken en het ‘onmogelijk’ daarover door de mens te laten uitspreken!
Maar bij God is alles mogelijk!

De wens om alles onder controle te hebben!
Onze wens is om het ‘goed’ te hebben. En daarvoor kiezen we vaak, zonder na te denken, onze eigen, zeker lijkende, weg! Dan vergeten we, ja willen we God niet naar Zijn wil vragen! Gods plan speelt dan geen rol meer in ons leven!

De gevoelens van de mens!
Het is bijna een stopwoord geworden in onze tijd! ‘Daar heb ik een goed gevoel over!’
En als we dat hebben, dan zal het wel waar en/of goed zijn!
Ook in christelijke kring zijn we op zoek naar ‘kenmerken van het ware’! Dan is beleving en bevinding, ondanks dat God ons in Zijn Woord vraagt om Geloof, kennelijk belangrijker dan wat de Bijbel zegt! Abraham moest Izak offeren! Daar heeft hij ongetwijfeld geen goed gevoel over gehad! Dat deed er echter voor Abraham niet toe.
Hij geloofde onvoorwaardelijk in zijn God!


Pag.4
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl