. .Mattheüs 7 : 15-17
15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?
17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.
Galaten 5 : 22
Maar de vrucht des Geestes is
liefde,
blijdschap,
vrede,
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid,
geloof,
zachtmoedigheid, matigheid


Pag.8 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Wat is Vruchtdragen niet?

Een bekend Bijbels gezegde is: Aan de vrucht kent men de boom! En hoe waar dit ook is, toch wordt het gezegde vaak gebruikt om iemand te (be)oordelen aan de hand van uiterlijkheden!
Maar zo is het gedeelte in Mattheüs niet bedoeld.
Dat is Schrift misbruik!
Uiterlijkheden zoals kleding, haardracht, het al of niet hebben van een tv etc. zijn uiterlijkheden die ons niets zeggen van het innerlijk van de desbetreffende persoon. De Bijbel zegt daarover: de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan!

Andersom is h
et volgen van de ‘traditie’ geen kenmerk van het ‘ware’!
Het niet volgen van de ‘traditie’ is evenmin een bewijs van het niet leven naar Gods Woord!
Elk mens die naar de wil van God wil leven zal zich richten op de Bijbel. En dat richten op de Bijbel zal ‘vrucht’ opleveren!

Wat is Vruchtdragen wel?
De ‘vrucht’ zoals de Bijbel die omschrijft kan je in twee soorten onderscheiden: Innerlijke vruchten en uitwendige vruchten!

Innerlijke vruchten!
Innerlijke vruchten ontstaan door geestelijke groei!
Ook dat heeft dus te maken met het groeiproces wat we hiervoor hebben beschreven.
Innerlijke vruchten zijn veranderingen in het innerlijk van de mens die, naarmate de groei vordert, uiterlijk steeds meer zichtbaar worden! Anderen gaan die vruchten herkennen. Niet om daardoor in staat gesteld te worden om een oordeel over iemand te vellen! Dat komt de mens niet toe!
Maar anderen gaan de vruchten zien en mogen er ook van plukken en genieten! Wat zijn dan die vruchten?

  • Liefde
  • Blijdschap
  • Vrede
  • Lankmoedigheid
  • Goedertierenheid (vriendelijkheid),
  • Goedheid
  • Geloof
  • Zachtmoedigheid
  • Matigheid (zelfbeheersing)

Mensen die de Heere Jezus hebben leren kennen en de Heilige Geest hebben toegelaten in hun hart ondergaan een veranderingsproces.
Die gaan ‘vruchten van de Geest’ dragen!
Als er innerlijke vrucht is dan bemerken mensen in de omgeving van de Vruchtdrager dat: Hé, wat is die veranderd! Die is veel milder geworden! En dat is bij de één sterker merkbaar dan bij de ander!

Als je alle innerlijke vruchten zo op een rijtje ziet, dan zeg je: Dat is Jezus! Dan zijn de vruchten van de Geest niks anders dan de eigenschappen van Jezus, die Hij door mensen heen wil zichtbaar maken in onze boze, donkere, egoïstische en individualistische wereld.
De Geest wil, door mensen heen, Jezus laten zien aan de wereld. En daarom zegt Jezus dan ook zelf:

Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.

Blijft in Mij!
Ook hier staat het weer:

  • Lees je Bijbel en bidt elke dag!


Pag.8 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl