. .
Efeziërs 2 : 10
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.Romeinen 8 : 17
En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.


Romeinen 8:28
En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.


Pag.9 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Uitwendige vruchten!
Wat zijn uitwendige vruchten?
In de Heidelberger Catechismus wordt dat in het antwoord op vraag 86 als volgt omschreven:
Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heiligen Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt (de innerlijke vruchten), opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen en Hij door ons geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Uitwendige vruchten hebben dus drie kenmerken:

  • Dankbaarheid tonen aan God
  • Versterking van het geloof (geen verzekering)
  • Anderen voor Christus (in)winnen

Dankbaarheid tonen aan God!
Het lijkt zo voor de handliggend!
En het is zo moeilijk!
Wij mensen zijn zo op ons EIGEN IK gericht, dat we meer met ons GELOOF bezig zijn en ook met het dragen van vrucht, dan dat we gericht zijn op Hem in wie we GELOVEN!
Daarom wil ik hier de vraag stellen:

Wat kost het om Christen te zijn?

  • Een Christen zijn kost je alles!
  • Een Christen zijn maakt je onschatbaar rijk!

Een Christen zijn is een continue strijd tegen het EIGEN IK!
Dat betekent alles uit handen geven!
Alles aan Hem toevertrouwen!
Alles aan Hem overlaten!
Getuigen van Hem en van Zijn grootheid!
Dat betekent niet: Over jezelf praten als een doemwaardige en ellendige zondaar! Nee, want dan sta jij, met heel vroom klinkende woorden, zelf centraal!

Een Christen is erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. En dat is een rijkdom, die voor ons mensen niet is te bevatten!
Het kost strijd.
We zullen in dit leven met Hem moeten lijden.
Maar daar blijft het niet bij!
We zullen ook met Hem verheerlijkt worden, en dat door Zijn verdienste, uit genade, door het GELOOF!

Versterking van het eigen geloof!
Door heel deze Bijbelstudie heen zie je dat het proces van

groeien - strijden – getuigen – vruchtdragen – groeien

als het ware een ononderbroken (ringvormig) proces is. Het één is onderdeel van het ander. Als je groeit dan getuig je ook en draag je ook vrucht en dat gaat niet zonder strijd. Je bent niet in een fase! Natuurlijk herkennen Kinderen van God momenten of periodes van veel strijd, maar ook daardoor groeien ze in God. En als ze uit de strijd gekomen zijn dan hebben ze in de strijd lessen geleerd! Dan zijn ze, door de kracht van de Heilige Geest, sterker uit die strijd gekomen! Zo kunnen ze die lessen weer gebruiken om anderen te bemoedigen en zo vrucht te dragen! Zo moeten voor Gods kinderen alle dingen meewerken ten goede!

Goede werken (vruchten) versterken ook het geloof.
Maar de zekerheid van het geloof ligt uitsluitend en alleen in de beloften en dus in Het Woord van God!
Goede werken dragen ook op geen enkele manier bij aan de genade!
Het is geweldig als mensen een goed en goeddoend leven lijden! Maar daar zit geen enkele verdienste in voor de zaligheid!

Alleen door het Geloof in Jezus Christus kan je zalig worden!


Pag.9
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl