. .
Galaten 6 : 2
Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.


Heb je vragen of twijfels?
Wij kunnen ons voorstellen dat je, na het lezen van één of meerdere studies, met vragen zit!
Dat je dingen gelezen hebt die anders zijn dan wat je altijd gehoord hebt!
Wij hebben ook die ervaring gehad!

We zijn nog steeds de mensen dankbaar die destijds naar ons hebben geluisterd! Zij hebben ons erop gewezen dat het biddend lezen van de Bijbel, als een aan ons persoonlijk gerichte boodschap en belofte van Gods Genade, de Weg is tot verzoening met de Vader!

Wij, op onze beurt, zijn gaarne bereid naar jou te luisteren! Waar je ook mee zit of waar je ook maar vragen over hebt: Stel ze!
Je krijgt van ons altijd een antwoord, wat gebaseerd is op de Enige Waarheid in ons leven: Het Woord van God!


Zijn er problemen in jouw leven die je, misschien juist in de anonimiteit, wilt delen met een luisterend oor?

Stuur een email naar onderstaand e-mailadres.
Wij beloven snel te reageren!

In alle gevallen kan je ervan verzekerd zijn dat wij met jouw reactie uiterst integer en zeer vertrouwelijk zullen omgaan!


E-mailadres:
gervanbuuren@bekering.nl


Bij technische problemen met deze website verzoeken wij je
een e-mail te sturen naar:

webmaster@bekering.nl


www.bekering.nl