. .Genesis 1 : 26
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.Genesis 1 : 31
En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.

Psalm 115 : 16
Aangaande den hemel, de hemel is des HEEREN; maar de aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven.
1 Johannes 4 : 7-8
Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.


Pagina: 1 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> VolgendeEen straffende God, of een liefdevolle Vader?


Na rampen, zoals de tsunami, aardbevingen en overstromingen, hoor ik regelmatig de vragen:

  • Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?
  • Als God liefde is, hoe kan Hij dit dan laten gebeuren?

In deze vragen klinkt de twijfel door aan het bestaan van God! Maar als er geen God is, wie is er dan verantwoordelijk voor de tragedies?
Of is het gewoon het (nood)lot?

Heel veel wetenschappers ontdekken steeds meer van de grote orde en samenhang die er is in alles wat bestaat. Het wordt voor hen steeds onwaarschijnlijker dat alles wat waarneembaar is ´toevallig´ is ontstaan uit een oerknal. Aanhangers van de evolutietheorie moeten dan ook heel veel meer geloven dan degenen die zich, zoals wij, vasthouden aan Het Woord van God!
Het woord theorie geeft dan ook terecht aan, dat het slechts een theorie, dus een veronderstelling is!

Inwoners van Azië, zagen de ramp als een straf van God!
En ook in sommige reformatorische kringen worden rampen en onheilen gezien als straf van God! Straf op de zonde en tevens ook als een aansporing om de mensheid tot inkeer te brengen!

Anderen zeggen aan de hand van de Bijbel:
Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Gods wegen zijn hoger dan onze wegen.
Daarmee willen zij zeggen: God is voor ons een God van liefde, maar hier schiet ons verstand tekort om een antwoord te kunnen geven.

In deze Bijbelstudie willen we het hebben over onze ´Liefdevolle hemelse Vader´en de destructieve macht van satan!
We gaan daarvoor terug naar de schepping

De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, aangesteld als beheerder van de aarde!
God had alles geschapen toen hij aan zijn pronkstuk begon.
Bij alles wat Hij voor de mens geschapen had zag Hij dat het: GOED was.
Daarna schiep Hij de mens en gaf hem heerschappij over de gehele aarde.
Toen zag Hij dat het ZEER GOED was!
De mens voegde dus iets extra’s toe aan de schepping.
God gaf de mens de opdracht om de gehele aarde aan het gezag van de mens te onderwerpen.
God heeft aan ons de aarde gegeven om te beheren en we waren zo volmaakt en zo goed geschapen dat we daartoe bekwaam waren. Er ontbrak niets aan ons. Alles was zeer goed. We kregen van God een zeer grote verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid hebben wij nog steeds.

God is niet wisselvallig. Hij is zo betrouwbaar dat Hij, ondanks alles wat wij fout doen of hebben gedaan, de verantwoordelijkheid voor de aarde nog steeds bij ons laat. Niet andersom dus.
God is geen verantwoording aan ons verschuldigd.
Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de aarde.

Geschapen naar ‘Ons beeld en Onze gelijkenis’
Wat is het beeld van God?
In 1 Joh. 4 : 8 en ook in vers 16 lezen we: GOD IS LIEFDE!
Niks meer, maar vooral ook, niks minder!
Anderen zeggen, alsof de definitie in de brief van Johannes niet volledig is: KENNIS, GERECHTIGHEID en HEILIGHEID!Pagina: 1
- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende

www.bekering.nl