. .


1 Petrus 5 : 8
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

Pagina: 4 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende


Wie is satan?
Het woord satan betekent ‘tegenstander’.
Satan is de tegenstander van God.
Hij, toen nog als dienaar van God, heeft de macht willen grijpen. Hij wilde zelf God zijn.
En hier zien we direct de confrontatie tussen LIEFDE en MACHT! Daarin zit een absolute tegenstelling.
Bij liefde gaat het om de ander.
En macht heeft over het algemeen te maken met eigen belang, onderdrukking, zelfverrijking, corruptie en noem maar op.
Waar God onvoorwaardelijk houdt van de mens, gaat het satan om heerschappij over de mens.

In 1 Petrus 5 vers 8 wordt ons duidelijk gemaakt dat satan het heeft voorzien op onze ondergang.
Zijn drijfveer is haat tegen God.
Hij wilde en wil God treffen in de LIEFDE die God voor de mens heeft!

Wat gebeurde er?
God heeft de mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen.
En Hij zag dat het ZEER GOED was.
God wilde beminnen en bemind worden.
Niet voor niets noemt Christus de Kerk ‘Zijn bruid’.
Hij bemint haar en wil door haar bemind worden.
De mens was volmaakt in de liefde, zoals God zelf liefde is.
En liefde kent geen dwang.
De mens was vrij om te doen wat hij wilde.
De mens had God lief, niet omdat hij niet anders kon, maar uit vrije wil. God wil echte ongedwongen liefde van de mens!
De mens had alleen maar kennis van het goede, van liefde.
De mens had alleen maar een relatie met zijn Schepper!
In God is geen kwaad, dus kende de mens het ook niet.
De mens had wel de vrije keus: eten of niet eten van de boom der kennis van goed en kwaad. En God waarschuwde uit liefde de mens voor dat gevaar.
Niet met dreiging van straf, maar de consequenties benoemend. God wist wat de desastreuze gevolgen zouden zijn voor de mens, zijn geliefde schepsel, als de mens satans misleidende raad zou volgen! Hij wist dat ze dan het kwaad zouden leren kennen en daardoor ook onder de directe invloedsfeer van satan zouden komen.
De mens zou een relatie krijgen met satan, die de relatie met God teniet zou doen!
En satan streeft naar de vernietiging van Gods liefste bezit.
God wist dus dat onze keus om satans voorstel te volgen onze dood zou worden.
Hij wilde ons daarvoor bewaren en waarschuwde ons!
Hij smeekte het ons om het niet te doen.
Maar omdat Hij ons niet als marionet of als slaaf wilde liet Hij ons de vrije keus.

Beseft u de eigen verantwoordelijkheid die wij, ja ook nu nog steeds, dragen?

Toen kwam satan.
Hij stelde een suggestieve vraag!
Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? En Eva antwoordt daarop.

En dan gaat satan daar op in met de GROOTSTE LEUGEN uit de menselijke geschiedenis:

'Gij zult de dood niet sterven, maar gij zult als God zijn'.

Satan is met recht de koning van de leugen!
S
atan wil macht over de mens hebben en daarom zet hij de mens aan tot datzelfde verlangen naar macht, waardoor de mens in feite onder invloed van satan komt.
We zijn een volgeling geworden van de vorst der duisternis die machtig is. Heel machtig zelfs, maar niet almachtig, want:

  • Op Golgotha heeft satan het afgelegd tegen: DE WAARHEID!
  • DE LIEFDEVOLLE HEERE JEZUS CHRISTUS heeft zonde, dood, graf, hel en satan overwonnen!Pagina: 4 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende

www.bekering.nl