. .

Johannes 4 : 10-11
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.Johannes 3 : 16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.


Pagina: 6 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> VolgendeGod is louter liefde!

  • Heeft God dan geen macht?
  • Is God dan niet rechtvaardig?

Jazeker wel!

Eén van Gods eigenschappen is dat Hij almachtig is.
Maar Gods wezen is liefde.
En die Goddelijke liefde is almachtig!
Liefde is ook rechtvaardig!
God is in Zijn liefde almachtig en rechtvaardig, niet buiten Zijn liefde om!

Omdat Hij liefde is bedacht Hij een weg, dwars door de dood heen, om de door eigen schuld verloren mensheid te redden!
Zo werd vanuit Zijn liefde en vanuit Zijn rechtvaardigheid (het opkomen voor de zondaren als slachtoffers van satan) een plan gemaakt om de mensheid te hulp te komen!
Zo heeft God in Zijn Zoon Jezus Christus de weg geopend om de zonde der wereld weg te nemen.

Alzo lief had God de wereld.

Is dat niet het ultieme bewijs van Gods machtige liefde?
Jezus, als beeld van Zijn Vader, heeft er vrijwillig voor gekozen om af te dalen naar deze wereld om te lijden en te sterven, maar ook om weer op te staan.
Hij overwon de dood, voor ons, om de verloren mensheid te redden van de eeuwige dood.
Hij stierf onschuldig door mensenhanden, die waren opgezweept door machten en krachten van satan.
En wat deed Jezus?
Hij bad voor diezelfde mensen die hem kruisigden:

Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen!

  • Hebben wij een straffende God?

    of
  • Hebben wij een liefhebbende Vader?

Want zo, ja zo lief had God de wereld, de mensheid, ja jou en mij!

Jezus Christus had de macht om van het kruis af te komen!
Maar Hij deed dat niet omdat Hij liefde is!
Nee, Hij bleef aan het kruis om jou en mij te redden!

Die liefde gaf Hem de macht om aan het kruis te blijven en zo de wereld vast te houden en te redden van het verderf!

Boven mijn bureau hangt een poster met een ruw houten kruis!
Er onder staat: It was not the nails that held Christ to the cross, but His love for you and me! (Het waren niet de spijkers die Christus aan het kruis hielden, maar Zijn liefde voor jou en mij!).

God heeft een weg terug geopend en een brug geslagen over de onmetelijk diepe kloof tussen Hem en ons!
Hij geeft ons de keus om via ‘De Weg –- Jezus Christus’ terug te komen!
God verlangt ernaar dat elke jongen of meisje, elke man of vrouw er voor kiest om naar Hem terug te keren.
Vrijwillig, uit eigen beweging.
Hij wil dat we, net als de verloren zoon, zeggen: Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan!
Hij wil dat we, net als het volk van Israël, in geloof achter de ark des Verbonds aan gaan, om door de Jordaan het beloofde land binnen te gaan. De eeuwige heerlijkheid in, waar geen rouw meer zal zijn en waar God alle tranen van de ogen zal afwissen.

Kiest dan heden wie gij dienen wilt!
Kiezen we voor de vorst der duisternis, voor de destructieve machthebber en dus voor de eeuwige dood?
Of kiezen we voor de liefdevolle God, die ons zo liefheeft dat Hij zijn eniggeboren zoon niet spaarde om ons te redden?Pagina: 6 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende

www.bekering.nl