. .

Pagina: 7 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende


  • Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?
  • Wie is er verantwoordelijk voor de rampen?
  • Als God liefde is, hoe kan Hij dit dan laten gebeuren?
  • Is het straf op de zonde?

Indringende vragen, die op antwoord wachten.

Waar was God?
God was er bij!
Hij sprak b.v. door de mond van een tienjarig meisje uit Engeland, dat net op school had geleerd wat een tsunami is.
Zij riep de mensen op om het strand, waar zij op dat moment waren, te ontvluchten.
En zie, op dat strand vielen geen doden en nauwelijks gewonden.

God was aanwezig in pastor Dave Sanders.
Deze pastor, werkzaam in een weeshuis, zag de muur van water aankomen en ging, tegen de raad van oude vissers in, met 28 weeskinderen en 3 andere volwassenen in een klein bootje recht op de golf af.
De visser zeiden: als de golf breekt wordt de boot verpletterd. Maar pastor Sanders zei: In de naam van Jezus, we gaan, de golf zal niet breken.
Anderhalf uur, in een bootje met slechts een 15pk motortje, worstelden ze met het onstuimige water.
Maar God hoorde hun noodkreten!
Want wie in de naam van Jezus om hulp roept, wordt geholpen.
Ze overleefden het allen.

God is er ook bij, door liefdevolle, helpende handen van vrijwilligers uit de gehele wereld heen.
God beweegt ook mensen om geld te geven zodat hulp geboden kan worden.

God redt soms mensen op wonderlijke wijze en anderen worden, in onze optiek, niet gered.
God helpt sommigen en anderen blijven, volgens onze waarneming, van hulp verstoken.
Dat is voor ons niet te bevatten.
De ´waaroms´, zeker bij de direct betrokkenen, blijven.
Toch hoort God elke bede.
Maar inderdaad, God gaat niet in alle gevallen de weg die de mensen voor ogen staat.
Inderdaad, Gods wegen zijn anders dan onze wegen.

Corrie ten Boom bad in het concentratiekamp, of haar zieke zus Betsie beter mocht worden.
De andere morgen was Betsie gestorven.
Geen verhoring zegt u?
Toch wel.
Toen Corrie het vredige gelaat van haar gestorven zus zag, begreep ze dat God haar had verhoord.
Zij begreep dat Betsie beter was!
Betsie was veel beter af!
Begrijpt u?
Zij genoot van Gods heerlijkheid en was verlost van alle strijd en moeite hier beneden.
Betsie’s tranen waren van haar ogen weggewist.

Wees eens eerlijk: Als je dit alles gelezen hebt en kennis hebt kunnen nemen van Gods bewogenheid met het lijden van de schepping en het lijden van zijn schepselen:

  • Is het dan terecht het lijden aan God te verwijten?
  • Is het terecht om Hem daarvoor ter verantwoording te roepen?
  • Heeft God misschien recht op verantwoording door ons?

Hoe het ook zij, één ding staat vast en daar gaat het om:

Om straks opnieuw in de volmaakte gemeenschap met God terug te komen is er redding en is er hulp voor elke jongen, elk meisje, elke man en elke vrouw die daarvoor kiest.Pagina: 7 - < Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |> Volgende

www.bekering.nl