. .

Pag.11
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


De oudste zoon is, doordat hij de aan hem geschonken rijkdom niet bewust heeft aangenomen, ver bij zijn vader vandaan!

Hij WIL niet binnengaan!

En zolang hij de genade van de Vader, dat is het grote geschenk Jezus Christus, niet aanneemt is hij de verloren zoon!

Heb jij ook zo’n moeite om bekeringen van anderen te aanvaarden?
De oudste zoon werd zelfs toornig!
En het meest huiveringwekkende is dat er in het verhaal niet meer wordt gezegd of hij uiteindelijk wel of niet naar binnen is gegaan!

  • Was zijn toorn zo groot dat hij buiten bleef?
  • Blijft hij voor eeuwig DE VERLOREN ZOON?

Zo dicht bij Zijn Vader, in het huis van God, in de kerk, en toch voor eeuwig VERLOREN?

Kijk jij wrokkig naar anderen voor wie het zo gemakkelijk is om vergeving te krijgen van de Vader?
Heb jij een laatdunkend oordeel over mensen die zo gemakkelijk praten over hun bekering?
Heb jij een mening over mensen die, in jouw ogen onterecht, aan het Heilig Avondmaal gaan?

Waarom ga je toch zelf niet naar binnen?
Hij is ook jouw Vader en Hij bidt je om binnen te komen, om het feest mee te vieren!
De Vader zegt het je, ja Hij roept het je toe:
Men, ja ook jij, behoort vrolijk te zijn!
Het zou toch verschrikkelijk zijn als, op de dag van de thuiskomst van de jongste zoon, de oudste zoon voor de Vader verloren zou gaan?

Laat het toch niet zo worden dat jij, de oudste zoon, die al jarenlang in de kerk komt en altijd dicht bij Vader geweest bent, dat jij de verloren zoon bent en ook blijft?

  • Wacht je op God, tot Hij jou bekeert?
  • Hij roept het jou toe: Bekeert u, bekeert u!
  • Zijn Vader ging uit en bad hem!
  • Hij wacht al zo lang op alle jongste en oudste zonen en dochters!

Zeg bij jezelf: Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan!
Hij wil dat je binnenkomt om het eeuwige feest mee te vieren!
Jouw, ja jouw Vader en Schepper bidt het je!

Hoe staat het nu met jou?
Kan jij jezelf identificeren met de jongste zoon?
Of lijk je meer op die oudste zoon?
Misschien zeg je: Ik lijk wel op beide!
Ik lijk sprekend op de jongste, maar ook herken ik mij in de oudste!
Zeg dan: Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan!
Ik zal binnen gaan en feest vieren met mijn Vader en met de gehele kudde!
Want ik ben door de Goede Herder gebracht!
Ik ben gevonden door de Vrouw, door de Heilige Geest!
De Heere Jezus Christus is ook voor mij gestorven!
Nu ben ik weer een kind van Vader!

En als je weer Kind van God bent, wat dan?
Blijf er dan aan denken dat je ooit jongste zoon was, of oudste zoon, of misschien wel beide!
Blijf daar aan denken, in het besef dat je nu de opdracht hebt om te worden als die Vader, die met open armen voor zijn zoons staat en zijn armen om hen heen slaat!


Pag.11
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

www.bekering.nl