. .

Christus ohne Hände?
Christus hat keine Hände, nur unsere Hände um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes Botschaft in Taten und Worten.
Was aber, wenn unsere Hände mit anderen Dingen beschäftigt sind als mit den seinen? Wenn unsere Füße dahin gehen, wohin die Sünde zieht? Wenn unsere Lippen sprechen, was er verwerfen würde? Erwarten wir, ihm dienen zu können ohne ihm nachzufolgen?Pag. 2 - < | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 > Volgende


Hoe zullen ze de stem van Jezus horen?
Op dit moment, al lezende, hoor je Zijn stem! Iedere keer wanneer je de Bijbel leest, of wanneer je hoort spreken of iets leest over Jezus, dan hoor je Zijn stem. Zo ook nu!

Nu op dit moment, terwijl je dit leest, hoor je, door de Heilige Geest geleidt, Zijn stem!
Een mens van nature zoekt immers God niet leert ons de Bijbel! Dus als je dit nu leest over Jezus, dan kan het niet anders, dan dat je daarin geleidt wordt door de Heilige Geest!

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord, verhardt u niet maar laat u leiden!

Zijn handen die het schaap dragen? Hoe voel ik Zijn handen?
Zijn handen dragen je door de handen van mensen die zich, net als de Heere Jezus zelf, om jou bekommeren! Iedereen die jou ergens mee helpt of ergens in bijstaat zijn de handen van Jezus! Iedereen die jou over Hem vertelt, is Zijn mond! Jezus is Liefde! En als mensen liefde betonen aan anderen, dan verkondigen ze Liefde. Dan laten ze iets van Jezus zien!

Op onderstaande afbeelding zie je een kruisbeeld van
de Heere Jezus zonder armen. Het werd, na de tweede wereldoorlog, gevonden onder het puin van een ingestorte kerk in Duitsland, met daarbij de tekst zoals die hiernaast staat:

Heeft Christus geen handen?
Christus heeft geen handen, alleen onze handen, om Zijn werk vandaag te doen.
Hij heeft geen voeten, alleen onze voeten om mensen tot Hem te brengen.
Christus heeft geen lippen, alleen onze lippen om van Hem te getuigen in deze wereld.
Hij heeft geen hulp, alleen onze hulp om mensen voor Hem te winnen.
Wij mensen zijn de boodschappers van Jezus om Zijn Evangelie uit te dragen. Wij zijn Gods boodschap in woord en daad.
Maar wat, als wij ons richten op andere zaken dan de Zijne?
Wat, als onze voeten op het pad der zonden gaan?
Wat, als onze lippen dingen verkondigen, waarmee Hij geen gemeenschap kan hebben?
Denken wij Hem te kunnen dienen, zonder Hem te volgen?

De Heere Jezus beeldt ons mensen in deze gelijkenis af als schapen, omdat wij beelddrager behoren te zijn van Het Lam!
De Heere Jezus Christus heeft zichzelf geofferd als Het Lam! Komen wij op voor anderen? Of sterker nog, offeren wij ons op voor mensen die, op wat voor wijze dan ook, op onze weg geplaatst worden? Hier hebt u, in een paar woorden samengevat, het doel waarvoor u op deze wereld bent:
Om God en onze naasten te dienen!


Pag. 2 - < | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 > Volgende

www.bekering.nl