. .
Lukas 15 : 8-10
8 Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt?
9 En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had.
10 Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.


Pag. 3 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 > Volgende


De gelijkenis van de verloren penning.
Een vrouw en tien penningen.
Een beeld, zo heb ik me laten vertellen, dat de joden uit die tijd heel bekend was.
Het gaat over een bruidsketting met daaraan 10 penningen!
De Heere Jezus gebruikt dit beeld, omdat het voor Joden onbestaanbaar was dat een bruid een bruidsketting zou hebben met maar negen penningen! Dan zou de bruid niet kompleet zijn! En als nu de Heere Jezus hier spreekt over die bruidsketting, dan denkt hij aan Zijn bruidskerk, die kompleet moet zijn! Die volmaakt moet zijn zoals ook de Hemelse bruidegom, Jezus Christus, zelf volmaakt is!

Wie is die vrouw in de gelijkenis?
Wel, die vrouw is niemand minder dan de Heilige Geest!
Van één van de penningen aan de ketting is het oogje door geslipt. De bruid (bruidskerk) van Jezus (de bruidegom) is niet kompleet en kan zo niet naar de bruidegom!
Eén van de
10 penningen ontbreekt.
In de vorige gelijkenis was het 1 van de 100 schapen. Nu 1 van de 10 penningen.
Het komt dichterbij!

De vrouw gaat zoeken. Het gehele huis (de hele wereld) wordt, zelfs tot in de meest verborgen en smerige hoekjes, met bezemen gekeerd! De vrouw zoekt overal! De Heilige Geest gaat de gehele wereld door, totdat Hij ook de laatste penning heeft gevonden!

Ook in de tijd dat Jezus op aarde was stond de beeltenis van de vorst op een penning. Als we dat overzetten in geestelijke zin dan zie je: De Heilige Geest die aan het zoeken is naar een penning waarop de afbeelding van de Koning al staat ingedrukt. En als de Heilige Geest de penning vindt, dan moet al het vuil er af zodat de beeltenis weer goed zichtbaar wordt en hij weer geschikt is om de bruid te versieren. Het werk van de Heilige Geest wordt hier weergegeven als zoeken en reinigen van de bruid of, anders gezegd: heiligmaken!

De penning is van zilver! Van edel metaal dus! Hij wordt schoongemaakt en gereinigd van alle viezigheid, zodat hij in alle luister wordt hersteld en weer geschikt is om de bruid te versieren! Zo laat de Heere Jezus ons zien dat wij, hoewel we zondaren zijn, toch waardevol zijn in Zijn en in Zijns Vaders ogen! We zijn van edel metaal, weliswaar vies en vuil, maar we worden gereinigd! De penning voelt niets van het reinigen, het wordt door het wrijven wel af en toe even warm!

Het schaap voelde wel dat het werd gedragen, maar begreep er niks van en spartelde tegen!

De penning voelt er niets van wat de vrouw met hem of haar doet! En toch gebeurt er heel wat! Of wij het nu willen en geloven of niet: De Goede Herder blijft zoeken, vinden en dragen en ook de Heilige Geest blijft zoeken en vinden en schoonmaken!

Waarom al dat zoeken?
Omdat het schaap van de Herder is!
En omdat de Bruidegom recht heeft op een complete bruid!
Gods werk gaat door, elke dag en ieder uur!
En o
ok jij wordt gezocht, nu, op dit moment, terwijl je dit zit te lezen!
Wij zelf hebben geen aandeel in al dit werk, al betreft het ons wel. Het is een éénzijdig werk van God!

Dat opzoekende en heiligende werk gaat niet geheel aan ons voorbij! Maar de Zoon en de Heilige Geest voeren het uit!


Pag. 3 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 > Volgende

www.bekering.nl