. .
Lukas 15: 14-19
14 En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden.
15 En hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers deszelven lands; en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden.
16 En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf hem dien.
17 En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!
18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;
19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.
Pag.5 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Jezus bedoelt hier niet, dat iemand die bij Vader ´thuis´ is altijd in de kerk zit! Iemand die bij Vader thuis is doet zijn werk! Doet boodschappen, sport, gaat op bezoek en ontspant zich! Maar in alles wat je doet gedraag je jezelf zodanig, dat je Vader trots op je kan zijn! Dan leef je op een manier zoals je Vader dat graag wil en trots op je kan zijn! Iemand die, geestelijk gezien, thuis is heeft er plezier en vreugde in om zijn hemelse Vader te verblijden! Hij moet niets van zijn Vader, maar hij wil alles voor zijn Vader doen! Hij is geen slaaf! Hij leeft zo, met blijdschap, uit eigen vrije wil! Hij wil op Zijn Vader lijken!

  • Ja, zo’n leven geeft blijdschap en opgewektheid!
  • Zo’n leven maakt zeker niet neergebogen!

Maar de jongste zoon gaat ver van huis, naar een ver gelegen land! Hij neemt de gewoontes aan van de mensen daar, ongeacht wat zijn vader daarvan zou zeggen! Aan de wil van zijn vader heeft hij geen boodschap meer!

Wat Jezus hier bedoelt herken je misschien? Voel je jezelf, in figuurlijke zin, ver van huis? Leef je onbekeerd? Doe je dingen die je voor jouw hemelse Vader niet wilt weten? Wat bepaalt jouw leven? Is het jouw vurig verlangen om de wil van je Vader te doen of leef je naar je eigen wil en verlangens?
Dan ben je ver van huis!

Ik ging van jongs af aan naar de kerk! Ik ben gedoopt, heb catechisatie gevolgd en op de gebruikelijke leeftijd ook belijdenis gedaan! En toch: Ik had mijn Vader niet lief! Het was niet Zijn wil die mijn leven bepaalde! Ik leidde mijn eigen leven! Ik wou alles zelf bepalen! Als me daarnaar gevraagd werd zei ik wel: Ik ben een christen! Maar ik ging om met de bewoners van een ver gelegen land! Ik was ver van huis! Ik was absoluut geen Christen!

Toch kwam er een moment dat de herinnering aan mijn Vader mij te sterk werd! Dat ik niet langer buiten de liefde van mijn Vader kon! Ik schreeuwde het uit:

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

  • Is dit ook jouw noodkreet?
  • Zoek je echt naar het antwoord op deze vraag?

Laten we dan verder lezen in de gelijkenis van de verloren zoon:

18 'Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;
19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.'

Wat gebeurt hier?
De zoon komt tot inkeer, hij BEKEERT ZICH!
Hij roept niet tot zijn Vader: Hoe kom ik ooit weer bij u?
Hij roept niet: ‘Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?’
Nee hij zegt: IK ZAL OPSTAAN EN TOT MIJN VADER GAAN!
Hij Gelooft in een Liefdevolle Vader!

Begrijpt je het?

  • In deze gelijkenis wordt er NIET door de Vader gezocht!
  • Nee: De verloren zoon STAAT OP en GAAT naar Zijn Vader!

Mijn vraag destijds was niet goed! Ik dacht dat er nog iets moest gebeuren van buiten af! Ik wachtte op God en ik begreep maar niet dat Hij wachtte op mij! De Heere Jezus en de Heilige Geest hadden mij gezocht en allang gevonden. Het antwoord op de vraag: ‘Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?’ is: Bekeert u, bekeert u!

De jongste zoon roept het uit:
Ik zal opstaan en ik zal tot mijn Vader gaan!


Pag.5
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl