. .

















































Johannes 1 : 12
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.





Handelingen 16 : 30-31
Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
En zij zeiden:Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Openbaring 3 : 20
'Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.'


Pag.6 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Is jou voorgehouden dat een mens zichzelf niet kan bekeren?
Dat is ook zo voor wat betreft de genade, die door Het Lam is verworven! En ook voor wat betreft het werk van de Heilige Geest, die ons naar Jezus leidt! Het werk van God de Zoon is volbracht, zonder ons en het werk van God de Heilige Geest, gebeurt in ons en zonder ons. Jezus, de Zoon van God, heeft als Het Lam Zijn offer gebracht! En de Heilige Geest brengt je, soms misschien zelfs tegen jouw zin in, in contact met Het Woord van God en met Jezus!

MAAR ER IS NOG EEN DERDE DIMENSIE AAN DE BEKERING!

Jouw hemelse
Vader staat elke dag van jouw leven op de uitkijk en wacht op jou!
Hij staat dag in dag uit op de uitkijk naar jou!

Maar als je niet uit eigen vrije wil naar Hem terugkeert, sterf je in een ver gelegen land! Dan kom je om ver van huis!

JE ZULT, IN GELOOF, ZELF EEN BESLUIT MOETEN NEMEN!

Je zult de keus moeten maken en zeggen: Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan! De zoon staat op! Neemt een besluit! Het is alsof hij hoort roepen: Bekeert u, bekeert u! Zoekt en gij zult vinden! Klopt en u zal worden open gedaan! Hij komt in actie!

Maar er staat toch in Efeze 2 : 1:
En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

Refererend aan deze tekst zeg je: Wij zijn toch dood en wij moeten levend gemaakt worden? Ja in onze zondige staat zijn wij dood en als wij niet opstaan, om tot de Vader te gaan, zullen wij dood blijven en voor eeuwig omkomen! Maar de zoon stond op en ging tot zijn Vader. En dan zegt de Vader tegen de oudste zoon: 'want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden.'

Als die jongste zoon niet was opgestaan en op weg was gegaan naar zijn Vader, dan was hij niet weder levend geworden!

Denk niet dat je, omdat je dood bent, niets kunt doen. Je moet dat zo zien: JE LEEFT in zonden en misdaden en daarom ben je dood! Maar omdat je in zonden en misdaden leeft kan je, net als de verloren zoon, besluiten om naar de Vader terug te gaan! Om je om te keren! OM JE TE BEKEREN! Dan zal de Vader, omdat Het Lam de zonden der wereld heeft weggenomen, jou opnieuw als zijn kind aannemen!
Dan zal Hij jou, door het offer van Het Lam, mede levend maken!

Er zijn mensen die zeggen: Ik ben van plan om te gaan bidden! Spurgeon zegt daarover:

"Waarom wilt u gaan bidden? Mag u wel verwachten dat de Heere naar u zal luisteren, als u niet wilt luisteren naar Hem? (...) Zelfs uw gebeden zullen tegen u getuigen als ze in de plaats worden gesteld van het gaan tot God. Stel dat de verloren zoon bij de voerbak van de zwijnen was blijven zitten en gezegd had: 'Ik zal hier bidden.' Wat voor nut zou dit gehad hebben? Of als hij daar was gaan huilen? Het bidden en huilen zou wel passen nadat hij tot de vader gekomen was, maar niet in de plaats van komen."

Er zijn nog meer teksten in de bijbel die jou vragen een besluit te nemen en om in actie te komen!
Ze staan hiernaast in de kantlijn!

Sta op en schuif die grendel dan van de deur van je hart! Geloof in jouw Vader! Geloof in de Heere Jezus Christus! Hij is de Weg naar de Vader! Jezus staat aan de deur van jouw hart en klopt! Maar de deur moet van binnenuit opengedaan worden!

De zoon neemt een besluit in zijn wil en gaat op de Weg naar zijn vader! Hij is bereid om zich over te geven aan zijn vader! Hij stelde al zijn hoop op zijn vader. Hij weet immers dat zijn vader, die ook Onze Vader is, een liefdevolle Vader is!


Pag.6
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl