. .









Lukas 15: 16-19
16 En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf, dien de zwijnen aten; en niemand gaf hem dien.
17 En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!
18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;
19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.


Pag.7
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Hoe komt hij tot dat besluit?
Laten we dan vers 16 en 17 nog eens lezen:

En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, die de zwijnen aten; en niemand gaf hem die. En tot zichzelven gekomen zijnde zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger!

De zoon lijdt enorme honger.
Als je verlangt naar varkensvoer, dan is de honger toch wel enorm. Maar niemand gaf hem dat. Daar staat eigenlijk: Het werd hem niet toegestaan daarvan te eten. En dan staat er een héél belangrijke zin:

En tot zichzelven gekomen zijnde zeide hij

In modern Nederlands zouden we zeggen: ‘En toen hij alles voor zichzelf op een rijtje had gezet zei hij’. Hij heeft alles overzien. Hij heeft zijn situatie bezien en vergeleken met die van de arbeiders van zijn vader. Hij heeft nagedacht, berekend hoe hij er voorstaat en er ook over nagedacht hoe de knechten van zijn vader het hebben. Hij gaat in zijn berekening nog verder. Hij bedenkt wat hij tegen zijn vader moet zeggen om, evenals de knechten van zijn vader, in een situatie terecht te komen die aanmerkelijk beter is dan die van hem op dat moment.

Het besluit van de jongste zoon, om naar zijn vader terug te keren, is gestoeld op een egocentrische afweging! Hij overziet zijn situatie en berekent zijn kansen bij zijn vader.
En dan staat hij op en gaat terug naar zijn vader.

Dit is toch wel een enorme troost voor mensen die vol twijfel zitten! Als je door slechte omstandigheden tot jezelf komt en jouw situatie overziet en vervolgens terug gaat naar je Vader in de hemel, dan ZAL die Vader je verwelkomen! Hij staat al op de uitkijk! En als Hij je ziet komen, dan snelt Hij op je af! Hij omhelst je! Je krijgt kleding en schoenen! En je krijgt ook weer een ring om je vinger als teken dat je Zijn Zoon bent!

Als twijfel je aanvalt, omdat je door de nood gedreven naar jouw Vader gaat, bedenk dan aan de hand van deze gelijkenis, dat voor die Vader slechts één ding van belang was: Mijn zoon is terug en weer levend! Hij was verloren en is nu weer gevonden! De Vader vraagt niet: Hoe ben je er toe gekomen om terug te keren? Hij herinnert de zoon er ook niet aan wat er tussen hen gebeurt is! Uw Vader in de hemel is blij met elke zoon of dochter die het besluit neemt om naar Hem terug te keren! Hoe waar is toch dat oude versje:

Als ge in nood gezeten, geen uitkomst ziet!
Wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet!

Jezus dringt er in dit verhaal op aan: Sta op, o mens! Keer je om! Bekeer je! Ga terug naar je Vader! De zondaar moet opstaan en naar de Vader gaan! De Vader wacht en snelt pas toe als de zondaar komt! De zoon maakt een berekening, neemt een besluit en gaat op weg! Hier is opnieuw, net als toen hij zijn vader verliet, zijn vrije keus! De zoon kiest! Hij kiest er gelukkig voor om terug te gaan!

Wat neemt hij mee?
Hij neemt twee dingen mee:

  • Spijt, berouw!
  • Het aanbod aan zijn vader om dienaar te worden!

De jongste zoon kreeg spijt en berouw! Hij kon niet anders meer dan al zijn verwachting op zijn vader te stellen en te hopen dat deze hem nog een plaatsje zou geven! Hij gaat terug omdat hij, ondanks alles, toch nog rekent op de vergevingsgezindheid van zijn vader! Hoort u: Hij rekent! Hij is egocentrisch! Eigenbelang doet hem besluiten tot de thuisreis! De jongste zoon gaat op weg in de overtuiging, in het vaste Geloof dat zijn vader, ondanks alles, hem zal vergeven en nog steeds van hem houdt!


Pag.7
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl