. .


Johannes 3 : 16-18
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.Lukas 15 : 18-21
18 'Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;
19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.'
20
En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.
21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.


Pag.8
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Hoe weet ik dat God nog steeds van mij houdt?
De Heere Jezus laat het ons zien in deze gelijkenis:

  • De Vader gaf jou het erfdeel wat je niet toekwam! Toch gaf Hij het je!
  • Hij werd niet boos om jouw opstand, wel verdrietig!
  • Hij liet je gaan naar jouw vrije wil! Weet je waarom? Omdat hij niet gehoorzaamd wilde worden uit slaafse vrees! Hij wilde en wil nog steeds jouw ongedwongen liefde!
  • Hij sloot niet de deur achter je! Nee, die gooide jijzelf achter je dicht!
  • Hij heeft niet gezegd: Ik wil je nooit meer zien! Nee integendeel! Hij opende de deur weer door Zijn Zoon, die heeft gezegd: Ik ben De Deur!
  • Hij ging in die deur, de Heere Jezus, op de uitkijk staan, verlangend naar jouw terugkomst!
  • Hij liet je gaan op een manier waardoor er bij jou geen angst hoeft te zijn voor een toornende Vader!

Hij is geen toornende Vader!

God is een Liefdevolle Vader!

Maar, hoor ik je zeggen: De Vader kan toch geen gemeenschap hebben met de zonde? De zonde wekt hem toch tot toorn? Jazeker, maar luister dan goed: Hij is een Vader die de zonde haat! Hij kan en wil daar absoluut geen gemeenschap mee hebben! Maar Jezus laat ons in deze gelijkenis zien:

De Vader heeft de zondaar lief met een onuitsprekelijke liefde!

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Hij heeft de zondaar lief! En omdat Hij geen gemeenschap kan hebben met de zonde heeft hij Het Lam gegeven, dat de zonde der wereld heeft weggenomen! Alle zonden zijn weggenomen!
De deur staat open!

Geloof je dat?
Jouw zonden zijn weggenomen door het bloed van de Heere Jezus! Geloof je dat? Als je dat gelooft, net zoals de stokbewaarder dat geloofde,dan ZAL je zalig worden! Als je gelooft, dat de Heere Jezus Christus voor jouw zonden heeft geleden, is gestorven en weer is opgestaan, dan is Hij voor jou de Weg naar en de geopende Deur tot de Vader!

De Vader wil je nog steeds terug als je uit eigen vrije wil tot Hem komt! Niet als een huurling, maar als een volwaardige zoon of dochter. Lees maar mee:

18 'Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;
19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.'

De zoon gaat vragen of hij een huurling mag worden. Dat is zijn aanbod aan de Vader. Wij brengen graag wat mee. Dat geeft een goed gevoel!

Maar als hij bij zijn vader gekomen is en zijn berouw toont in vers 21....

21 En de zoon zeide tot hem: 'Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.'

...dan gebeurt er iets heel opmerkelijks……!


Pag.8
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl