. .Lukas 15 : 20-24
20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.
21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.
22 Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten;
23 En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn.
24 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.


Pag.9
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Voordat hij verder kan gaan, met de woorden om dienaar te worden, valt zijn vader hem in de rede!
Het is alsof de vader zijn voorstel om dienaar te worden niet wil horen. Nee, de zoon krijgt geen gelegenheid om nog verder iets te zeggen. Hij mag verder niets aandragen! De ontferming van de Vader verkrijgt de zondaar alleen uit Genade!

  • Er is geen ruimte voor een tegenprestatie!
  • Er wordt ook geen moment meer gepraat over het verleden, over zonden of over schuld!

Berouw over de zonde en belijden van schuld is genoeg!
Direct wordt hij weer zoon van de vader!
Het beste kleed, schoenen aan zijn voeten en een ring aan zijn vinger!

D
e zoon mocht zijn berouw tonen!
Dat is alles!
Vergeet het aanbod om dienaar te worden!

Het is alleen het bloed van de Heere Jezus Christus, dat je reinigt van al jouw zonden!

Zoek niet in je gevoel, want wat je daar vindt om mee te nemen is waardeloos! Geloof in de Weg en De Deur (Jezus Christus) naar de Vader! Alleen door geloof in de door Jezus Christus voor ons verworven Genade!

Wat zegt ons deze gelijkenis?
Wel, sta op met je berouw over je zonden en ga via de Weg, dat is de Heere Jezus Christus, naar jouw Vader, want Hij houdt nog steeds van je als Zijn kind!
Ga tot Hem en je Vader zal je herstellen als Zijn kind!

Op weg gaan is een stap zetten!
Dat is Geloven dat de Heere Jezus Christus al jouw zonden heeft weggewassen!
Geloof dat hier, nu, op dit moment!
Belijd je zonden en pleit op de Genade van de Heere Jezus Christus en je Vader neemt jou als zoon of dochter aan!

Als je niet zelf opstaat en tot Hem gaat zal je niet bij je Vader thuiskomen! Als je niet opstaat, dan blijf je in dat verre land!
Dan blijf je ver van huis!

Er is nog iets opmerkelijks aan deze drie gelijkenissen. Aan het eind van de gelijkenis van het verloren schaap staat: dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert.
Maar het schaap doet zelf niets. Het lijkt alsof de Heere Jezus toch aanzet tot actie!

Jezus verbindt hier het éénzijdige opzoekende werk van Hemzelf met het wilsbesluit van de zondaar!

Zo ook in de gelijkenis van de verloren penning. Daar staat dat er blijdschap zal zijn voor de engelen over één zondaar die zich bekeert. Ook de penning deed zelf niets!

Ook hier weer de verbinding die Jezus legt tussen het éénzijdige opzoekende werk van de Heilige Geest met het besluit van de zondaar om ZICH te bekeren en om, in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, op te staan en naar de Vader te gaan!

En dan vers 24 in de gelijkenis van de verloren zoon:

24 'Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden!' En zij begonnen vrolijk te zijn.

Hier wordt het levendmakende- en opzoekende werk van God verbonden aan de keus van de jongste zoon waar hij zegt: Ik ZAL opstaan en tot mijn Vader gaan! En tevens worden hier de oudste zonen, de trouwe kerkgangers, die dicht bij huis leven, opgeroepen om blij en vrolijk te zijn! Om met hun jongste broer binnen te gaan in het huis van hun Liefhebbende Vader om het feest mee te vieren!


Pag.9
- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl