. .
Ger van Buuren


Ger van Buuren is geboren en opgegroeid in een gezin, behorende tot de Gereformeerde Gemeente te Capelle a/d IJssel. Vanaf zijn kinderjaren was hij op zoek naar God. Na de middelbare school ging hij werken. Met zijn maatschappelijke carrière ging het goed, maar met zijn geestelijk leven ging het omgekeerd evenredig bergafwaarts. Na het overlijden van zijn vader kwam er een moment dat hij ontslag moest nemen als directeur van een bank. In die tijd kwam hij geestelijk aan de grond te zitten, waarbij hij het uitschreeuwde:


'Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?'


Gelukkig waren er in zijn omgeving Christenen die naar hem luisterden en bemerkten dat hij een beeld had van de
Hemelse Vader als zou die Vader een 'toornende God' zijn!
Zij waren het, die door God werden gebruikt, om hem tot de ontdekking te brengen dat God een liefhebbende Vader is.
Maar ook ontdekte hij, dat hij wel op zoek was naar God, maar dat die lieve Vader hem al lang had gevonden.
Zo kreeg hij een ander, een juist beeld, van de Vader.
Daarop kon hij zich overgeven aan zijn hemelse Vader die vol is van barmhartigheid en genade in het geloof dat al zijn zonden waren weggewassen in het bloed van de Heere Jezus Christus.

Door veel Bijbelstudie en vooral ook door stil te zijn voor God kreeg hij meer inzicht op het antwoord op zijn vraag: Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?
Zijn vraag werd vervangen door een antwoord op Gods oproep:

Bekeert u, bekeert u!

In zijn antwoord op Gods eis tot bekering staan centraal de drie gelijkenissen uit Lukas 15, waarover één van de bijbelstudies op deze website gaat.

In de wetenschap wat dit voor hem heeft betekend en nog betekenen zal in eeuwigheid en vanuit dankbaarheid aan God en uit de liefde van zijn hart voor alle mensen, wil hij dit naar buiten brengen om u, die dit leest, aan te sporen om ook op te staan en tot uw liefhebbende Vader in de hemel te gaan.


Hij heeft u allang gevonden. Hij heeft u op 't oog maar, aan de andere kant, wacht Hij op u.......

.....op Zijn verloren kind!


www.bekering.nl