. .
<

Lukas 23 : 34
En Jezus zeide: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Pagina: 1 - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> VolgendeVader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen?

Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus overwon dood en graf en overwon satans macht.
Wat een glorie! Wat een triomf!
Maar ook: Wat een beloftes!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan!
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

En toch, toch wil ik in gedachten noch even terug naar
Goede Vrijdag!
Terug naar het moment waarop Jezus, hangend aan het kruis riep:

Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen?

Nog even wil ik, met jou, terug naar dat groots(t)e moment in de geschiedenis. Terug naar de voet van het kruis.

Daar, bij het kruis, daar staan de Romeinse soldaten.
Daar staan de Sadduceeën en de Farizeeën.
Daar staan de meelopers.
Daar staan ook al de bekenden van Jezus, ook de vrouwen.

En, in onze gedachten, staan ook wij daar!

En tussen alle rumoer van de beschimpingen en de bespottingen door klinkt daar de stem van Jezus:

Hij bidt!
Hij bidt niet voor zichzelf!
Hij bidt voor alle aanwezigen!
Hij bidt daar ook voor jou en mij!

Ook wij staan daar, jij die dit leest en ik!
Ja w
e staan daar op het meest cruciale KRUISPUNT van ons leven!
Een kruispunt waar we de aller belangrijkste beslissing uit ons leven moeten nemen:
Gaan we links- of rechtsaf of lopen we onverstoord door?
Of, knielen we neer aan de voet van Het Kruis, aan de voeten van Jezus?

In deze Bijbelstudie willen we nadenken over:

  • Jezus bidt!
  • Het kruis zegt mij niets, dus loop ik gewoon door!
  • Ik geloof wel, maar sla linksaf!
  • Waarom blijft je daar, rechts van het kruis, staan kijken?
  • Ik kniel aan uwe voeten neer!
  • Gij zult mijn getuigen zijn!Pagina: 1
- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl