. ..


Handelingen 1 : 8
Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.


Johannes 15 : 8
Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.Lukas 10 : 16
Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft.

Pag.11- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


Gij zult mijn getuige zijn!
Hier klinken Jezus woorden tot ons, die de knieën hebben gebogen aan de voet van het kruis.
Jezus heeft voor ons geleden, is gestorven en is ook opgestaan. En nu, voor Hij naar de Hemel teruggaat, geeft Hij ons een opdracht en een belofte.
Hij belooft dat Zijn Heilige Geest over ons zal komen.
Dat die ons zal toerusten met alles wat wij nodig hebben om de opdracht te kunnen volbrengen!
Maar ook nu is het zo, dat de Heilige Geest dat alleen kan doen, als wij ons blijven buigen voor Jezus.
Daarom: begin elke dag op je knieën, voor het kruis van Jezus, en werp elke morgen een blik in het lege graf!
Dan kan de Heilige Geest Zijn leiding en sturing en toerustende taak in ons leven uitvoeren.
En wat is de opdracht van Jezus dan?

Gij zult mijn getuigen zijn!
Moet ik dan vermanen als iemand de naam van God misbruikt? Moet ik laten blijken dat ik gelovig ben?
Moet ik, moet ik en nog eens, moet ik?
Nee het is anders!
Als de liefde van Jezus door de Heilige Geest in je hart brandt, dan wil je Zijn beeld uitdragen!
Dan deel je Zijn verlangen om, zoals Hij dat deed, goed te doen op deze aarde!
Dan wil je Zijn liefde, die je voelde toen je geknield lag aan de voet van het kruis, overbrengen aan alle mensen!
Dan wil je het iedereen toeroepen: Kijk toch eens hoe gelukkig ik geworden ben en dat is ook mogelijk voor jou!

Hoe moet je dat doen?
Niet door kracht, nog door geweld!
Je probeert voor te leven, jaloers te maken, liefde uit te stralen! Zo ga je, in de kracht van de Heilige Geest, proberen een antwoord te vinden op de verlangens van Jezus als Hij vraagt:

Wil je mijn voeten zijn, om al die mensen die zijn door gelopen jaloers te maken en terug te halen naar de voet van het kruis?

Wil je mijn rechterhand zijn om allen, die linksaf geslagen zijn, terug te lokken naar mijn lijden en sterven, wat ik ook voor hen heb gedaan?

Wil je mijn linkerhand zijn om de toeschouwers, die daar aan de rechterkant staan, te brengen onder mijn zegenende handen, want ik heb ze lief van eeuwigheid?

Wil je ook mijn lippen zijn om al die mensen, die nog nooit van mijn offer voor hen hebben gehoord, daarvan te vertellen en ze hier te brengen, zodat ik ze kan zegenen?

Want we horen toch bij elkaar en eens zullen we elkaar dan allemaal ontmoeten in die:

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem!

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist’ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem!


Pag.11- < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

www.bekering.nl