. .Johannes 3 : 1-3
1 En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;
2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.


Pag.4 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Ik geloof wel, maar sla linksaf!
Je staat vandaag (in gedachten) aan de voet van het kruis.
Je kent de Bijbel, en je denkt: Oké, Jezus heeft voor ons geleden en gebeden. Zijn gebed is verhoord.
Ik leef netjes.
Het zit nu wel goed.

Als je zo bij het kruis staat, realiseer je jezelf dan wel dat het ook jouw zonden zijn die Hem aan het kruis brachten?
Besef je dat echt?
Als dat niet zo is, dan heeft Jezus voor niets voor jou gebeden! Want er valt jou dan toch immers niets te vergeven?
Jezus liet zich niet voor NIETS aan het kruis nagelen!
Misschien zeg je: Nou ja, er is wel het een en ander misgegaan in mijn leven, maar goed, Jezus heeft nu voor mijn zonden betaald, dus is alles toch in orde?
Doe nou niet alsof je het grootste geschenk, wat maar denkbaar is, kunt aanvaarden, zonder je handen uit te strekken en in eeuwige dankbaarheid en verwondering voor Hem neer te knielen! Zonder Hem daarvoor dank en eer en lof toe te brengen!
Dan besef je toch de waarde niet van Zijn offer aan het kruis?
Dan keer je jezelf af van het kruis en van Jezus!
O ja, je gelooft wel, maar niet in jouw zonden en schuld.
Jij kunt ook niets met de woorden van Jezus als Hij tegen Nicodemus zegt: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien!
Als dat wel het geval was dan had je Jezus nodig en zou je voor Hem knielen.

Je staat op het punt om linksaf te slaan bij het kruis.
Denk nog één keer na?
Als je echt verder gaat op de weg linksaf, dan brengt je jezelf steeds verder onder Zijn zegenende handen vandaan.
Kijk nog één keer naar Hem!
Zie zijn Liefde.
Houdt dat vast!
Wie weet wordt de herinnering aan de Liefde, die Hij uitstraalt, toch nog eens te sterk en keer je alsnog terug om voor Hem te knielen!
Wacht niet te lang!
Laat Zijn liefde niet onbeantwoord!

Bij het kruis staan ook de Sadduceeën.
Deze groep (veelal) elitaire mensen waren priester en nakomelingen van Zadok, die hogepriester was ten tijde van koning David en Salomo. Zij hielden zich alleen aan de geschreven wetten. De mondelinge overleveringen van de Vaderen hadden voor hen geen waarde. Zij geloofden niet in het bestaan van engelen en al helemaal niet in de opstanding uit de doden. Ook de toekomstige vergelding en de verkiezing werden door hen ontkend. Ze waren belangrijk in de Joodse Godsdienst van die tijd als (hoge)priesters en hadden zetels in het Sanhedrin. Hun interesses waren meer politiek- en maatschappelijk gericht dan theologisch.

Hoe waren zij dan betrokken?
Wel, Jezus had de tafels van de wisselaars omver gegooid en de kooplieden de tempel uitgejaagd. En dat was nou net één van hun belangrijke broodwinningen.
Daarnaast was Jezus geliefd bij een niet onbelangrijk deel van het volk. Hij werd zelfs de Messias genoemd, de Verlosser. En dat bracht de stabiliteit van hun politieke relatie met de Romeinen in gevaar. Dat konden ze er nou net niet bij hebben. Jezus was voor hen dus een sta in de weg geworden. En als machthebbers iemand zo gaan zien, dan gaat het recht van de sterkste gelden.
Weg ermee dus! Kruist hem!
Ook zij slaan linksaf richting hun eigenwillige godsdienst.
Ze zien weldra het kruis niet meer en Jezus al helemaal niet. Herken je jezelf hierin?
Erger jij je aan Jezus?
Irriteert al dat gepraat en gezang over Jezus je?
Staat Hij je misschien in de weg?

En toch, Jezus heeft ook voor jou en voor hen geleden!
Hij heeft, ondanks alles, ook voor jou gebeden!
Hij heeft jou lief!
Al geloof je niet in Hem, Hij gelooft in jou!
Keer toch terug naar de voet van het kruis en kniel neer aan Zijn voeten en onder Zijn zegenende handen!
Hij heeft Zijn bloed vergoten voor alles wat er in jouw leven misging en nog misgaat en ook nog mis zal gaan!
Hij wacht op jou!


Pag.4 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl