. .Lukas 6 : 37
En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.


Pag.5 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende


Waarom blijf je daar rechts van het Kruis staan kijken?
Ook jij staat bij het kruis.
En je weet dat Zijn offer de enige mogelijkheid is om met de Vader verzoend te worden.
Je weet dat het ook jouw zonden zijn die Hem aan het kruis nagelden.
Je ziet wat het Hem kost en je hoort ook Zijn gebed!

 • Waarom blijft je staan, daar rechts van het kruis?
 • Waarom kijk je alleen maar? Je loopt niet weg, je blijft wel staan, maar waarom kom je niet dichterbij om te knielen?
 • Waarom kniel je niet aan Zijn voeten en buig je jezelf niet onder Zijn zegenende Middelaars handen?
 • Je hebt nog niet voldoende besef van zonde en schuld?
 • Je zegt: Ik kan toch zo maar niet knielen en aannemen dat Jezus ook voor mij is gestorven?
 • Je moet nog de bevestiging krijgen dat Jezus ook voor jou geleden en gebeden heeft?
 • Je zegt: Het geloof in de verdiensten van Jezus moet me toch door de Heilige Geest geschonken worden?
 • Ja, je ziet daar wel een hele boel mensen knielen, maar daarvan zijn er volgens jou een hele boel, die met een ingebeelde hemel naar de hel gaan?
 • Je weet niet of je uitverkoren bent?
 • Je bidt dagelijks of het de Heere nog eens behagen mocht om je te bekeren?

Mag ik je vragen om samen, biddend en aan de hand van het Woord van God, naar antwoorden te zoeken op al die vragen en op jouw weerhouding om voor Jezus te knielen?

We staan bij het kruis en beseffen dat we Hem gekruisigd hebben! Het zijn onze zonden en overtredingen die Hem die striemen gebracht hebben en de doornenkroon.
Het zijn onze zonden die Hem aan het kruis nagelden.

Maar jij, wat doe jij nu?

Er zijn nu nog twee groepen mensen bij het kruis.
Eén groep knielt neer in aanbidding.
En de groep waartoe jij behoort staat daar maar!
Jullie kijken toe.
Beide groepen geloven in Gods Woord als richtsnoer voor hun leven.
Beide groepen mensen geloven in de waarde van het offer van Jezus.
Er zijn zo veel overeenkomsten.
Echter alleen de mensen die knielen, die hebben het geschenk van Jezus in ontvangst genomen.

 • Ontvangen is: je afhankelijkheid laten zien aan de Gever!

De groep waarin jij staat blijft toeschouwer.
Jullie blijven aan de rechterkant staan.
De één is wat meer betrokken bij het kruis dan de ander.
Nee jullie zijn niet onverschillig, maar veel van jullie staan wel uit gewoonte te kijken.
Jullie kijken naar Jezus en het kruis en luisteren soms ook wel naar hen die knielen.
Er is ook wel respect voor sommigen die daar knielen.
Ja, er zijn er van jullie die jaloers zijn op die of gene uit die groep. Maar van veel anderen vinden zij, dat die daar niet horen!
Ja, daar aan de rechterkant van het kruis vinden jullie dat je niet zomaar naar het kruis mag gaan!
Voordat je daar heen gaat moet je geloven.
Ja, geloven, maar dan wel zoals jullie denken dat het moet!
Maar het vreemde is, dat jullie voor jezelf niet durven te geloven in Jezus, als je persoonlijke Redder en Verlosser!
Hoe durf je dan een mening te hebben over het geloof van die anderen?


Pag.5 - < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |> Volgende

www.bekering.nl